KURS MÜFREDATI

Ders 1

 • ZBrush arayüzü, navigasyon, menüler, brushların tanıtımı, simetrik çalışma, maskeleme, Dynamesh

Ders 2

 • Subtool menüsü, fırçalarda alpha ve stroke kullanımı, polypainte giriş.

Ders 3

 • Selection fırçaları, polygroupların tanıtımı ve kullanımı, merge split özellikleri.

Ders 4

 • Anatomiye giriş, insert mesh fırçalarının kullanım şekilleri, block-out.

Ders 5

 • Append ve insert mesh mantığı ile karakter block-out çıkarma tekniklerine giriş.

Ders 6

 • ZSphere tanıtımı ve kullanımı, zsphere ile base model çıkarma ve çalışmaya uygun hale getirme.

Ders 7

 • Karakter kıyafet ve aksesuar yaratma tekniklerine giriş, ZRemesher, ZModeler.

Ders 8

 • Curve fırçalarının kullanım alanları, uygulamaları ve ayarları.

Ders 9

 • ZRemesher Project yöntemi ile detay aktarma, Decimation Master, Maya Retopology.

Ders 10

 • Karakterlerde UV, Mayada ve ZBrushta UV açma yöntemleri, UV kullanarak ZBrushta doku atama.

Ders 11

 • Insert mesh ve curve mesh yaratma, Transpose Master ile karakter pozlama.

Ders 12

 • ZBrush export türleri, kısaca 3D print export ayarları, map export alma, diffuse, specular gibi maplerin ufak tanıtımı.

Ders 1

 • Maya arayüzü, kamera hareketleri, polygon modellemeye giriş, primitif modellerle çalışma.

Ders 2

 • Subdiv modellemenin tanımlanması, modelleme araçlarının kullanımı, layerlar, referanslı çalışma.

Ders 3

 • Sahne düzeni ve hiyerarşi, outliner kullanımı, gruplama, gizleme, kopyalama. Pivot hareketleri, snapleme.

Ders 4

 • Orta düzey modelleme teknikleri. Düzgün topolojinin tanımı, triangle ve quadlar, boolean.

Ders 5

 • Özel kopyalama teknikleri, simetri ile çalışma, mirrorlama çalışmaları. Deformerlara giriş.

Ders 6

 • Temel materyal bilgisi, renk atama. Lattice deformer ve bend deformer kullanımı.

Ders 7

 • Maya'da organik modelleme tanıtımı ve uygulamaları.

Ders 8

 • Modeling Toolkit, live object ile quad draw çalışmaları.

Ders 9

 • UV açmaya giriş, tanım ve basit modeller üzerinde UV uygulamaları

Ders 10

 • İleri düzey UV uygulamaları, shell boyutlandırmaları ve layout.

Ders 11

 • İleri düzey modelleme teknikleri ve uygulamaları.

Ders 12

 • Export seçenekleri, diğer programlarla uygun çalışma, genel tekrar.

Ders 1

 • Render ve Composite kavramları Işık teorisi, kaynak - yüzey - kamera ilişkisi Ödev sisteminin tanıtımı

Ders 2

 • Point - Omni, Directional, Ambient  Area - rect, IES, Sun&Sky, HDRI Ödev seçimlerinin onaylanması

Ders 3

 • Stüdyo tipi aydınlatma Three Point Lighting.

Ders 4

 • Doğal aydınlatma.

Ders 5

 • Yüzey, shader, material Yansıma, soğrulma, şeffaflık Diffuse, Specular, Gloss.

Ders 6

 • Kamera ve kadraj, temel kompozisyon prensipleri. Lensler, 24, 35, 50, 70, 200mm.

Ders 7

 • Teknik ayarlar, Shutter, F-Number ISO, Depth of Field, Motion Blur Vignette, Bloom, Glare.

Ders 8

 • Render layers, passes Base render elements Masks, mattes, Extra tex elements.

Ders 9

 • Render layers, passes Base render elements Masks, mattes, Extra tex elements.

Ders 10

 • Render layers, passes Base render elements Masks, mattes, Extra tex elements.

Ders 11

 • Compositing intro Still vs animated Element reconstruction.

Ders 12

 • Linear Workflow, Gamma Color Correction, White Balance, Exposure Touch-up teknikleri.

Ders 13

 • Object, floor and bg comp Masks Back and forth applications.

Ders 14

 • Color Grading Shadow, mid-level, highlights Value masking.

Ders 15

 • Kamera efektleri Render Layer'lar ile Motion Blur ve DoF.

Ders 16

 • Lens Distortion, correction Chromatic Abberation, Vignette, Bloom, Glare.

Ders 17

 • Animation, Animated effects, Animated comps.

Ders 18

 • Animation optimization Flicker, GI problemleri, aliasing İdeal animasyon uygulamaları.

Ders 19

 • Oyun shaderları ve gerçek zamanlı workflowlar Viewport 2.0, Direct X 11 Shader Shader FX, PBS.

Ders 20

 • Map Baking Disp, bump, normal Diff, Spec, Gloss.

Ders 21

 • Set oluşturma, derinlik Matte Painting uygulamaları Asset ve prop'lar, modüler yapılar.

Ders 22

 • Instance, Proxy, LoD uygulamaları Paint FX, X-Gen, Scattering.

Ders 23

 • Case Study I.

Ders 24

 • Case Study II