KURS MÜFREDATI

Ders 1

 • Maya arayüzü, kamera hareketleri, polygon modellemeye giriş, primitif modellerle çalışma.

Ders 2

 • Subdiv modellemenin tanımlanması, modelleme araçlarının kullanımı, layerlar, referanslı çalışma.

Ders 3

 • Sahne düzeni ve hiyerarşi, outliner kullanımı, gruplama, gizleme, kopyalama. Pivot hareketleri, snapleme.

Ders 4

 • Orta düzey modelleme teknikleri. Düzgün topolojinin tanımı, triangle ve quadlar, boolean.

Ders 5

 • Özel kopyalama teknikleri, simetri ile çalışma, mirrorlama çalışmaları. Deformerlara giriş.

Ders 6

 • Temel materyal bilgisi, renk atama. Lattice deformer ve bend deformer kullanımı.

Ders 7

 • Maya'da organik modelleme tanıtımı ve uygulamaları.

Ders 8

 • Modeling Toolkit, live object ile quad draw çalışmaları.

Ders 9

 • UV açmaya giriş, tanım ve basit modeller üzerinde UV uygulamaları.

Ders 10

 • İleri düzey UV uygulamaları, shell boyutlandırmaları ve layout.

Ders 11

 • İleri düzey modelleme teknikleri ve uygulamaları.

Ders 12

 • Export seçenekleri, diğer programlarla uygun çalışma, genel tekrar.