KURS MÜFREDATI

Ders 1

  • Yapım ortamı, djital stüdyo,Maya arayüzü, navigasyon, sahne hiyerarşisi Outliner, parenting, gruplar.

Ders 2

  • Temel transform, modelleme uygulamaları Modelling toolkit Blueprint ve referans. 2d'den 3d'ye geçiş.

Ders 3

  • Subdivision, topoloji Subdivision modelleme ve topoloji kavramı Poligondan yumuşak yüzeye geçiş.

Ders 4

  • Attribute'lar, channel'lar, node'lar Temel keyframe animasyon.

Ders 5

  • Deformer'lar Temel iskelet uygulamaları Dinamik sistemler, nucleus, bullet

Ders 6

Işık, yüzey, kamera Temel görselleştirme uygulamaları Dijital yapım sürecinde roller, uzmanlıklar.