KURS MÜFREDATI

Ders 1

 • Animasyonun yapım süreçleri ve animasyon tarzları örneklerle anlatılıyor. Türkiye'de ve Dünya'da animasyon sektörü hakkında sunum yapılıyor.

Ders 2

 • Autodesk Maya Programına giriş. Arayüz çözümleniyor. Animasyon toolları üzerinde duruluyor. Sahne oluşturuluyor.

Ders 3

 • 12 Animasyon Prensiplerinin örneklerle anlatımı. Planlama ve blocking aşamaları anlatılıyor. Straight ahead & pose to pose animation üzerinde duruluyor.

Ders 4

 • Timing & spacing konusu işleniyor. Farklı ağırlıklarda top animasyonları ile timing'in mantığı öğretiliyor.

Ders 5

 • Aticipation - Strech & Squash konusu anlatılıyor.Parkur animasyonunun tasarımı yapılıyor.. Pivotun anime edilmesi ve viewport 2.0'ın kullanılması üzerinde duruluyor.

Ders 6

 • Parkur Animasyonuna devam ediliyor. Düzenlemeler yapılıyor. Finalize ediliyor.

Ders 7

 • Camera Sequencer, previz ve layout oluşturma ve kullanım alanları işleniyor. Kendi animasyonlarımızı yaparken nasıl Layout oluştracağımız üzerine konuşuyoruz.

Ders 8

 • ZV parent script inin nasıl kullanılacağı anlatılıyor. Constrain ler üzerinde duruluyor.

Ders 9

 • Overlapping action konusu işleniyor.

Ders 10

 • Kuyruklu karakterle zıplama animasyonu yapılıyor. Overlapping action konusu pekiştiriliyor. Günübirlik hızlanmaya yönelik bir çalışma.

Ders 11

 • Gerçek görüntü üzerine Animasyon . Pf Track 3boyutlu track .Camera sequencer üzerinde duruluyor. Studio library anlatılıyor.

Ders 12

 • Full Rig bir karakteri inceliyoruz. Referans kullanımı ve gerçek bir karakter rigine poz vermek üzerine uygulamalar yazıyoruz.

Ders 1

 • Referans materyallarin kullanımı. Planlama ve Blocking methodu.
 

Ders 2

 • Vücut dinamiği çözümleme. Düz yürüme. Key poses - Break down -İn between. Animasyon sahnesi oluşturma.

Ders 3

 • Exeggration and weight, Karaktersitlik cycle yürüme. Farklı ağırlıklarda karakter yürüyüşleri

Ders 4

 • Attitude Pose, Moving hold, Line of Action kouları işleniyor. Exegration konuları işleniyor

Ders 5

 • Game loop animation - Idle Animation

Ders 6

 • Ağırlık ve Denge

Ders 7

 • Dairesel hareketler, hareket yönünü belirleme.

Ders 8

 • Staging (Sahneleme)

Ders 9

 • Ağırlık animasyonu Proje Referans

Ders 10

 • Ağırlık Animasyonu Proje Blocking

Ders 11

 • Ağırlık Animasyonu Breakdown, in beetween pozlar - Twining

Ders 12

 • Ağırlık animasyonu Proje Final - Polishing

Ders 1

 • Key poses, Break down, In between konusu işleniyor. Picklist 1 in animasyonu temizleniyor. Making scene

Ders 2

 • GOOD POSES - LINE OF ACTION

Ders 3

 • Contrast Posing - Contrast Timing Konuları işleniliyor.

Ders 4

 • Eye Bllinks Facial Expresions

Ders 5

 • Lypsinc animation

Ders 6

 • Animating force and form

Ders 7

 • Directing Staging Camera

Ders 8

 • ED WOODS Acting prensipleri

Ders 9

 • Bitirme projesi PICLIST REFERANS - BLOCKING

Ders 10

 • BREAK DOWN - IN BETWEEN ANIMATION

Ders 11

 • Polishing - Splining

Ders 12

 • Portfolyo Hazırlama - Sunum