KURS MÜFREDATI

Ders 1

 • ZBrush arayüzü, navigasyon, menüler, brushların tanıtımı, simetrik çalışma, maskeleme, Dynamesh

Ders 2

 • Subtool menüsü, fırçalarda alpha ve stroke kullanımı, polypainte giriş.

Ders 3

 • Selection fırçaları, polygroupların tanıtımı ve kullanımı, merge split özellikleri.

Ders 4

 • Anatomiye giriş, insert mesh fırçalarının kullanım şekilleri, block-out.

Ders 5

 • Append ve insert mesh mantığı ile karakter block-out çıkarma tekniklerine giriş.

Ders 6

 • ZSphere tanıtımı ve kullanımı, zsphere ile base model çıkarma ve çalışmaya uygun hale getirme.

Ders 7

 • Karakter kıyafet ve aksesuar yaratma tekniklerine giriş, ZRemesher, ZModeler.

Ders 8

 • Curve fırçalarının kullanım alanları, uygulamaları ve ayarları.

Ders 9

 • ZRemesher Project yöntemi ile detay aktarma, Decimation Master, Maya Retopology.

Ders 10

 • Karakterlerde UV, Maya'da ve ZBrush'ta UV açma yöntemleri, UV kullanarak ZBrush'ta doku atama.

Ders 11

 • Insert mesh ve curve mesh yaratma, Transpose Master ile karakter pozlama.

Ders 12

 • ZBrush export türleri, kısaca 3D print export ayarları, map export alma, diffuse, specular gibi maplerin ufak tanıtımı.

Ders 1

 • Maya arayüzü, kamera hareketleri, polygon modellemeye giriş, primitif modellerle çalışma.

Ders 2

 • Subdiv modellemenin tanımlanması, modelleme araçlarının kullanımı, layerlar, referanslı çalışma.

Ders 3

 • Sahne düzeni ve hiyerarşi, outliner kullanımı, gruplama, gizleme, kopyalama. Pivot hareketleri, snapleme.

Ders 4

 • Orta düzey modelleme teknikleri. Düzgün topolojinin tanımı, triangle ve quadlar, boolean.

Ders 5

 • Özel kopyalama teknikleri, simetri ile çalışma, mirrorlama çalışmaları. Deformerlara giriş.

Ders 6

 • Temel materyal bilgisi, renk atama. Lattice deformer ve bend deformer kullanımı.

Ders 7

 • Maya'da organik modelleme tanıtımı ve uygulamaları.

Ders 8

 • Modeling Toolkit, live object ile quad draw çalışmaları.

Ders 9

 • UV açmaya giriş, tanım ve basit modeller üzerinde UV uygulamaları.

Ders 10

 • İleri düzey UV uygulamaları, shell boyutlandırmaları ve layout.

Ders 11

 • İleri düzey modelleme teknikleri ve uygulamaları.

Ders 12

 • Export seçenekleri, diğer programlarla uygun çalışma, genel tekrar.

Ders 1

 • Arayüzü tanıma. Model aktarma, Substance toollarına tanıma.

Ders 2

 • Materyal bağlama.

Ders 3

 • Zbrush ve Maya üzerinde yapılan çalışmaları Substance üzerinden geliştirmek, dokularını vermek.

Ders 4

 • Yapılan modellerin textureını oyuna hazır hale getirmek, Substance'da render.

Ders 1

 • Rigging’e giriş, kısa bir sunum. "Rig" nedir, çesitli örneklerle anlatım ve yapılacaklar hakkında kısa bir özet. Rig arayüzüne giriş.

Ders 2

 • Rigging’in kapsamı. Basit ve karmaşık setuplar üzerinde konu ile ilgili bilgilendirmeler. Maya arayüzüne alışma, rig toollarını gözden geçirme ve temel yöntemler.

Ders 3

 • Jointler, constraintler ve deformerlara giriş. Hiyerarşik düzeni anlama. Grup ve pivot konsepti.

Ders 4

 • Bouncing ball setupına giriş. Prop setupları ve advanced skeletona giriş yapılacak.

Ders 5

 • Advanced skeleton kullanarak body rig oluşturulması.

Ders 6

 • Advanced skeleton kullanarak face rig uygulaması.

Ders 7

 • Advanced skeleton kullanarak dört ayaklı bir karakterin rigini yapmak.

Ders 8

 • Dört ayaklı iskelet kurumu ve skin boyaması

Ders 9

 • Tekerlekli makine rigleme

Ders 1

 • Animasyonun yapım süreçleri ve animasyon tarzları örneklerle anlatılıyor. Türkiye'de ve Dünya'da animasyon sektörü hakkında sunum yapılıyor.
 • Autodesk Maya programında animasyona giriş. Arayüz çözümleniyor. Animasyon toolları üzerinde duruluyor. Sahne oluşturuluyor.

Ders 2

 • 12 Animasyon Prensiplerinin örneklerle anlatımı. Planlama ve blocking aşamaları anlatılıyor. Straight ahead & pose to pose animation üzerinde duruluyor.

Ders 3

 • Timing & spacing konusu işleniyor. Farklı ağırlıklarda top animasyonları ile timing'in mantığı öğretiliyor.

Ders 4

 • Parkur animasyonunun tasarımı yapılıyor.. Pivotun anime edilmesi ve viewport 2.0'ın kullanılması üzerinde duruluyor.

Ders 5

 • Parkur Animasyonuna devam ediliyor. Düzenlemeler yapılıyor. Finalize ediliyor.

Ders 6

 • Overlapping action konusu işleniyor.

Ders 7

 • Kuyruklu karakterle zıplama animasyonu yapılıyor. Overlapping action konusu pekiştiriliyor. Günübirlik hızlanmaya yönelik bir çalışma.

Ders 8

 • Gerçek görüntü üzerine Animasyon. Studio library anlatılıyor. 
 • Key Frame programını öğreniyoruz.

Ders 9

 • Karakterler üzerinden FK/IK çalışmaları.

Ders 10

 • Mixamo hazır animasyonu karakterimize aktarıyor, onun üzerinde edit yapıyoruz.

Ders 1

 • Oyun motorlarına giriş. Unreal arayüzü tanıtılacak, oyun karakterlerinin oyun motorlarına aktarılımına giriş.
 • Oyun motoruna animasyon aktarmak. Yapılan karakterleri finalize etmek.